โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กระทรวงศึกษาธิการ
หมู่ 6 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 094-424-9305 / อีเมล : info@nnt.ac.th